Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Nisan 2024
REKLAM ALANI
Anasayfa » Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Bildiri Özeti

Bildiri özetinde çalışmanın “amacı”, “önemi”, “yöntemi”, “sınırlılıkları”, “elde edilen bulguları” ve “kısa kaynakçası” başlıklar halinde ve açık olarak ifade edilmelidir. Bildiri özetleri, kısa kaynakça hariç 150 – 450 arası sözcükten oluşmalıdır.

Bildiri özeti, A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Özette bildirinin başlığı, yazar(lar)ın, unvan(lar)ı, ad-soyad(lar)ı, bağlı bulunulan kurum, e-posta adresi ve telefon numaralarına yer verilmelidir.

Bildiri Tam Metni

Bildiri, Microsoft Word Programında A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bildiri, kaynakça dâhil en çok 15 sayfa olmalıdır.

Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.

Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

Yararlanılan kaynaklar, bildiri metninin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada, 11 puntoda ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Atıf Kuralları

Metin içindeki her gönderme kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde gönderme yapılmayan eserlere kaynakçada verilmemelidir.

Metin içindeki yollamalar, ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz ve tam künyesiyle içeren Kaynakça listesi, metin sonunda, yollama sistemine uygun olarak gösterilmelidir.

Yollamalar dışındaki açıklamalar, dipnotu biçiminde ilgili sayfa altında belirtilmelidir.

Bildiri özetlerinizi ve tam netinlerinizi lütfen aşağıdaki şablona göre hazırlayınız:

Özet Metin Şablonu ( Bildirinizi sisteme yükledikten sonra şablona uygun word halini eklemeyi UNUTMAYINIZ )
Bildiri Özeti WORD halini YÜKLEMEK için TIKLAYINIZ


Tam Metin Şablonu